De waarde van wetenschapsfilosofie

Wetenschapsfilosofie draagt eraan bij dat de wetenschap in beweging blijft. Door middel van de kritische vragen die een wetenschapsfilosoof stelt over de verworven wetenschap, worden de zaken van meerdere uitgangspunten onderzocht. Mensen zijn geneigd om in één waarheid te willen geloven, terwijl er in veel gevallen echter meerdere waarheden bestaan.

30 Nov 2020