Antisubjectfilosofie

De antisubjectfilosofie is een stroming binnen de wetenschapsfilosofie die in de 20e eeuw in Frankrijk ontstaan is als reactie op de identiteitsfilosofie. Wetenschapsfilosofen als Michel Foucault, Jacques Derrida en Jacques Lacan stelden dat het dwaas was om ervan uit te gaan dat de individuele mens (als subject) de basis vormde van het filosofisch denken.

28 Dec 2020