De geschiedenis van de wetenschapsfilosofie

Een duik in de geschiedenis van de wetenschapsfilosofie kan erg interessant zijn, omdat het een diepzinnig onderwerp betreft. De wetenschapsfilosofie laat zich als volgt omschrijven: het is een wijsbegeerte die zich bezighoudt met het kritisch onderzoeken van wetenschappelijke hypothesen. Zo worden er diverse vormen van wetenschap onder de loep genomen, waaronder de sociale, de economische en de natuurwetenschappen, maar ook de psychologie wordt op een filosofische manier nader onderzocht. Er zijn vele fascinerende naslagwerken over dit onderwerp te vinden en bovendien is er veel vakliteratuur beschikbaar, zodat iemand die een grote interesse heeft voor de wetenschapsfilosofie zich verder in het onderwerp kan gaan verdiepen.

Antisubjectfilosofie

28 Dec 2020

De antisubjectfilosofie is een stroming binnen de wetenschapsfilosofie die in de 20e eeuw in Frankrijk ontstaan is als reactie op de identiteitsfilosofie. Wetenschapsfilosofen als Michel Foucault, Jacques Derrida en Jacques Lacan stelden dat het dwaas was om ervan uit te gaan dat de individuele mens (als subject) de basis vormde van het filosofisch denken.

De waarde van wetenschapsfilosofie

30 Nov 2020

Wetenschapsfilosofie draagt eraan bij dat de wetenschap in beweging blijft. Door middel van de kritische vragen die een wetenschapsfilosoof stelt over de verworven wetenschap, worden de zaken van meerdere uitgangspunten onderzocht. Mensen zijn geneigd om in één waarheid te willen geloven, terwijl er in veel gevallen echter meerdere waarheden bestaan.

Wetenschapsfilosofie leren

26 Oct 2020

Wetenschapsfilosofie wordt op meerdere universiteiten gegeven als onderdeel van de studie filosofie. Het vak wetenschapsfilosofie leert de leerling onderscheid maken tussen de verschillende soorten wetenschappen en deze te interpreteren. Het is een enorm veelzijdig vak, dat ontzettend interessant is voor mensen die altijd nieuwsgierig zijn naar hoe de wereld in elkaar zit.